מ נ ט ר ה

מ נ ט ר ה

מנטרה - סינגל ספטמבר 2015

מנטרה - סינגל ספטמבר 2015

חם לי בלב

חם לי בלב

מכלום תקום האלבום

מכלום תקום האלבום

מי גשמים

מי גשמים

בוקר טוב רוקנרול

בוקר טוב רוקנרול

שוב אני שם

שוב אני שם

ואיפה אתה

ואיפה אתה

הסיבוב שלי

הסיבוב שלי

אלבום קטן

אלבום קטן

        שורה אחת בנדם צריך. איזו מנטרה